Wat we doen

De Federatie Opvang biedt veel meer dan opvang en instellingen zijn juist actief om mensen te laten terugkeren in de samenleving. Het programma MeeDoen! is één van de initiatieven die hierop is gericht. Het programma bestaat uit drie onderdelen; Sport en bewegen, Activering en Werk en Zingeving en Cultuur.

In 2010 is het onderdeel MeeDoen! Sport en Bewegen, met financiële steun van VWS, van start gegaan. Inmiddels is ook Activering en Werk in 2011 van start gegaan. Binnen het programma Sport en Bewegen is alles gericht op het structureel en duurzaam mogelijk maken van sporten en bewegen voor cliënten in de opvang. Het gaat dan om het structureel aanbieden van sporten en bewegen binnen het hulpaanbod en begeleiding van de instellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat mensen gaan meedoen in het bestaande sport- en beweegaanbod bij hen in de buurt. Natuurlijk is dit streven niet op heel korte termijn te realiseren. Om dit doel te bereiken bestaat het programma uit meerdere deelprojecten en activiteiten. Zonder partners is het natuurlijk niet mogelijk om dit ambitieuze doel te verwezenlijken. Vandaar dat het belangrijk is om samen te werken met partners als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, NOC*NSF, het Nationaal Instituut Sport en Bewegen en de Vereniging Sport en Gemeenten en Sportbonden. Maar ook met gemeenten, verenigingen en andere sportaanbieders. Er wordt vanzelfsprekend aansluiting gezocht bij het nieuwe beleid “Sport en Bewegen in de buurt” van VWS.

Om de professionals de mogelijkheid te geven om sport binnen de instellingen mogelijke te maken, heeft de Federatie Opvang een speciale trainingsmodule ontwikkeld. De trainingsmodule geeft inzicht in de wereld van de sport, reikt mogelijkheden aan en wordt ondersteund met een uitgebreide Toolkit, waarin allerlei hulpmiddelen te vinden is waarmee sporten en bewegen voor cliënten mogelijk gemaakt kan worden.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Karen van Brunschot, projectleider Sport en bewegen, k.vanbrunschot@opvang.nl.