Deskundigheidsbevordering

De medewerkers van de instellingen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een sport- en beweegaanbod. Vanuit het programma worden medewerkers toegerust voor hun taak. Per instelling worden enkele medewerkers getraind. De training is gericht op kennis van de sport- en beweegwereld, het opzetten van een lokaal netwerk en het toegankelijk maken van de bestaande sportvoorzieningen voor de cliënten. Het gaat hierbij om de coördinatie en niet om het zelf uitvoeren van sportactiviteiten in eerste instantie. De toolkit biedt een groot aantal instrumenten die hierbij gebruikt kunnen worden. Deze zijn deels ontwikkeld in onze pilots, maar ook afkomstig van partners die het  project van de Federatie Opvang ondersteunen. De trainingsmodule en de Toolkit worden alleen kosteloos beschikbaar gesteld voor lidinstellingen van de Federatie Opvang. Daarmee ondersteunt het programma de eigen lidinstellingen om sporten en bewegen voor cliënten mogelijk te maken. Klik hier om meteen naar de toolkit te gaan.

Trainingsmodule sport en bewegen
De Federatie Opvang organiseert vanuit het programma MeeDoen! Sport en Bewegen in het voorjaar 2012, de trainingsmodule Sport en Bewegen. Deze module is bestemd voor alle medewerkers van de lidinstellingen die zich bezighouden, of aan de slag willen met het organiseren en opzetten van sport en beweegactiviteiten voor cliënten. Als de medewerkers de module hebben gevolgd, zijn ze toegerust met kennis, vaardigheden en inzichten waardoor ze een (beter) sport- en beweegaanbod kunnen realiseren voor cliënten. Deelname is gratis voor lidinstellingen van de Federatie Opvang!

De trainingsmodule omvat twee bijna volledige dagen en wordt op verschillende plaatsen in het land aangeboden. De data en locaties zijn als volgt:
-          Donderdag 5 en 12 april, HVO-Querido, Amsterdam
-          Dinsdag 10 en 24 april, Kompaan en de Bocht, Tilburg
-          Dinsdag 8 en 29 mei, Centrum voor Dienstverlening, Rotterdam
-          Maandag 14 mei en donderdag 7 juni, Humanitas onder dak, Enschede

Meer informatie over de trainingsmodule sport en bewegen:
-          Algemene informatie module Sport en Bewegen
-         Programma module Sport en Bewegen

Het ‘inschrijfformulier module Sport en Bewegen’ is digitaal in te vullen en te retourneren via: http://bit.ly/w0UvZr.

Voor meer informatie over de module kun je contact opnemen met Karin van Leeuwen, k.vanleeuwen@opvang.nl, 06-36037823.

Toolkit sport en bewegen
Veel lidinstellingen van de Federatie Opvang zijn actief aan de slag met het opzetten van sport-en beweegactiviteiten voor hun cliënten. Sommige instellingen zijn al ver gevorderd met de implementatie van sport- en beweegactiviteiten in het beleid van de instelling en hebben de activiteiten al structureel geïntegreerd binnen de hulpverlening. Andere instellingen staan in de startblokken om met sport- en beweegactiviteiten aan de slag te gaan.

Uit gesprekken met de instellingen blijkt dat er geen informatie en ervaringen uitgewisseld worden tussen de lidinstellingen onderling. Hierdoor bestaat de kans dat iedere instelling opnieuw het wiel aan het uitvinden is op het gebied van sport en bewegen. Vandaar dat de Federatie Opvang een toolkit heeft ontwikkeld. In deze toolkit is voor elke instelling informatie te vinden over de volgende thema’s:
-          Feiten en cijfers
-          Hoe sport en bewegen een plaats te geven binnen de eigen instelling
-          Motiveren cliënten
-          Financiering (subsidies/fondsen/sponsors)
-          Opbouwen en onderhouden netwerk
-          Communicatie
-          Deskundigheidsbevordering
-          Concrete sport- en beweegactiviteiten

Zowel instellingen die starten met de organisatie van ‘losse’ sport- en beweegactiviteiten als instellingen die sport en bewegen structureel willen integreren binnen de hulpverlening, vinden in deze toolkit praktische hulpmiddelen en tips. Maar ook goede voorbeelden vanuit de instellingen zelf, met de contactgegevens van de coördinator.

Inmiddels kan elke lidinstelling op het platform inloggen. Klik hier om meteen aan de slag te gaan!