Speerpunten

Het programma MeeDoen! Sport en bewegen richt zich op het mogelijk maken van sporten en bewegen voor cliënten in de opvang. Dit doet de Federatie Opvang  in samenwerking met partners en binnen de bestaande sportinfrastructuur. Er worden contacten gelegd met belangrijke partijen in het veld en er zijn samenwerkingsafspraken met gemeenten, sportbonden en verenigingen. Verschillende aanpakken in de vorm van ‘pilots’ komen tot stand en er wordt voor gezorgd dat  professionals in de opvang weten hoe ze sporten en bewegen voor cliënten mogelijk maken vanuit hun instelling.

Sporten en bewegen zijn bij voorkeur een integraal onderdeel in de aanpak van instellingen van de Federatie Opvang. Hiervoor wordt contact gezocht met bijvoorbeeld  opleidingen, om te zorgen dat er een netwerk ontstaat van stageplaatsen sporten en bewegen. Op landelijke en lokaal niveau wordt blijvend aandacht gevraagd voor het belang van sport en bewegen voor de cliënten. Daarbij wordt ook aandacht besteed  aan een gezondere leefstijl van de cliënten.