Sportnetwerk

Vanaf de start van het programma MeeDoen! Sport en Bewegen is samenwerking het motto. Het gezamenlijk doel is om sporten en bewegen voor de cliënten mogelijk te maken binnen de bestaande infrastructuur. Er wordt  dus graag gebruik gemaakt van de kennis en kunde van sport en bewegen binnen organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. Ook is het van belang dat  de professionals vooral kunnen doen waar zij goed in zijn: begeleiding van cliënten om terug te keren in de samenleving. Een onderdeel van deze begeleiding kan sporten en bewegen zijn. De cliënten worden naar activiteiten in de buurt toe geleid.

Het beste van twee werelden bij elkaar brengen, dat is de kunst. In een aantal gevallen is het bestaande sportaanbod niet geschikt voor cliënten. Daarvoor wordt gezocht naar oplossingen, het liefst samen met partners. Er wordt bijvoorbeeld een handreiking voor verenigingen gemaakt, waarin wordt aangegeven wat voor onze cliënten van belang is.

Op landelijk niveau vindt samenwerking plaats met verschillende partners, zoals NOC*NSF, Nationaal Instituut Sport en Bewegen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging Sport en Gemeenten. Zij zijn allemaal  lid van de begeleidingscommissie en dragen onze cliënten een warm hart toe. NOC*NSF stelt ook Papendal beschikbaar voor de  landelijke sportdag van de Federatie Opvang. Er zijn  ook afspraken gemaakt met het Jeugdsportfonds en de Judobond, Basketballbond en Koninklijke Nederlandse Baseball en Softbalbond; zij zijn betrokken bij pots in het programma. Lokaal zijn gemeenten en sportverenigingen van belang. Maar ook andere partners zoals sportscholen, zwembaden en sportfysiotherapeuten behoren tot het netwerk. Daarnaast zijn scholen belangrijke samenwerkingspartners voor het benutten van accommodaties.