Ons doel

Het programma MeeDoen! Sport en Bewegen wil cliënten duurzaam laten sporten en bewegen. Sporten en bewegen zijn bij voorkeur een integraal onderdeel van de begeleiding van de cliënt vanuit de instelling. Om dit realiseren wordt intensief samengewerkt met landelijke en lokale partners.

Het programma Sport en Bewegen stelt instellingen in staat om een goed netwerk te bouwen met landelijke en lokale partners, zoals gemeenten en verenigingen. Er wordt gezorgd voor de juiste kennis en handvatten bij de professionals, zodat zij de weg kennen in de ’sportwereld’ en sport en bewegen voor cliënten mogelijk kunnen maken. Hiervoor zijn een speciale trainingsmodule en toolkit ontwikkeld.